Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα “www.ikteokaterinis.gr” αποτελεί μια ιστοσελίδα της επιχείρησης με δ.τ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΠΙΕΡΙΑΣ με έδρα το 1 χλμ Επ.Οδού Κατερίνης-Ν.Εφέσσου,60100 Κατερίνη

Αριθμός Εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) :122374548000

Πριν εισέλθετε στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση της ιστοσελίδας, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.ikteokaterinis.gr.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.ikteokaterinis.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1.Συλλογή και προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το ikteokaterinis.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής ή άλλης αλληλογραφίας και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. 
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το ikteokaterinis.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και στα οριζόμενα στο κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον πελάτη χρησιμοποιεί την υπηρεσία Online Ραντεβού. Μέσω της υπηρεσίας αυτής υπηρεσίας πραγματοποιούνται κρατήσεις-ηλεκτρονικά ραντεβού για τεχνικό έλεγχο, χωρίς ύπαρξη χρεώσεων προς τους πελάτες άλλα με γνώνομονα την καλύτερη εξυπηρέτησή τους σχετικά με τον προγραμματισμό της ημέρας και ώρας διενέργειας του τεχνικού ελέγχου του οχήματός τους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται για την χρήση της υπηρεσίας Online Ραντεβού είναι

Ονοματεπώνυμο

Αρ.Κυκλοφορίας Οχήματος

Κινητό Τηλέφωνο

Σταθερό Τηλέφωνο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)

Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη δημιουργία απαντητικού μηνύματος που περιέχει μια σύνοψη της ηλεκτρονικής κράτησης-ραντεβού από την πλευρά του πελάτη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ενημέρωσή του για την περίπτωση που το ραντεβού του τροποποιηθεί εντός 7 ημερών καθώς και για την ενημερωσή του για όποιο άλλο σχετικό ζήτημα προκύψει για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός του.

Όλοι οι χρήστες του ikteokaterinis.gr που παρέχουν με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά στοιχεία μέσω αυτού έχουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία τους, όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997. Ειδικότερα: έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που τηρεί για εσάς ο Ιστότοπος, καθώς και να ζητήσετε τη διαγραφή, τη διόρθωση ή την ενημέρωση των δεδομένων αυτών, ή να εκφράσετε τυχόν αντίρρησή σας για την επεξεργασία, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info@ikteopierias.gr

2. Χρήση cookies

Ο παρών ιστοχώρος, όπως και σχεδόν το σύνολο των ιστοχώρων, συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας cookies .Τα coolies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του κάθε ιστοχώρου
Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Ο παρών ιστοχώρος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

3.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του www.ikteokaterinis.gr αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη.
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του www.ikteokaterinis.gr.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του www.ikteokaterinis.gr αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα του ιδίου ή τρίτων.
Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του www.ikteokaterinis.gr και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

4.Yπηρεσία Online Ραντεβού
Η χρήση της υπηρεσίας online Ραντεβού αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη.Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση του ραντεβού σε περίπτωση που δεν ενημερώθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο για την καταχώρηση του Ραντεβού.Η υπηρεσία διατίθεται χωρίς χρέωση σε κάθε ενδιαφερόμενο.Σε κάθε κράτηση ηλεκτρονικού ραντεβού, ο πελάτης ενημερώνεται με ηλεκτρονικό απαντητικό μήνυμα για την ημερομηνία και ώρα κράτησης.Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη αν οι ρυθμίσεις και το επίπεδο ασφαλείας του χρήστη δεν έχουν επιτρέψει τη λήψη του σχετικού απαντητικού μηνύματος.

Η χρήση της υπηρεσίας Online Ραντεβού δεν αποτελεί υπηρεσία υπενθύμισης για τον επόμενο έλεγχο.

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνημένης ημέρας και ώρας του ραντεβού για τεχνικό έλεγχο από την πλευρά του πελάτη με αποτέλεσμα την καταβολή πρόσθετου τέλους.Αντίθετα οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

5.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επωνυμία Εταιρείας: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΟΛΓΑ Ο.Ε
Email: info@ikteopierias.gr
Τηλέφωνο:23510233300
Διεύθυνση:1χλμ Επ.Οδού Κατερίνης-Ν.Εφέσσου 
60100,Κατερίνη

6.Αποζημίωση
Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι:

1) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” 
2) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών .

6.1 Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια:

Υποβολή καταγγελίας
Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών
Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών
Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας
Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.

Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

6.2 Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Κατερίνης.

7.Όροι και προυποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών Νewsletters ( ενημερωτικά δελτία ) του www.ikteokaterinis.gr

Τα προσωπικά στοιχεια ( e-mail ) που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείου με σκοπό την επικοινωνία και την προώθηση των υπηρεσιών του www.ikteokaterinis.gr στα μέλη της κοινότητας που είναι εγγεγραμμένα στο newsletter.
Tο www.ikteokaterinis.gr δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα στοιχεία που συλλέγονται δεν μεταπωλούνται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, αλλά το www.ikteokaterinis.gr διατηρεί το δικαίωμα λήψης όποιων μέτρων, (π.χ. προσωρινή ή μόνιμη διακοπή παροχής της υπηρεσίας), κατά όσων χρησιμοποιούν την υπηρεσία κακόβουλα ή με ψευδή στοιχεία.
Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από το newsletter, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.
Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος χρήστης έχει διαγραφεί από το newsletter ( όπως περιγράφεται παραπάνω ) και παρ όλα αυτά συνεχίζουν να του έρχονται e-mail απo το newsletter μας, παρακαλώ επικοινωνήστε με το service@ikteokaterinis.gr

Αν και το www.ikteokaterinis.gr κάνει τα πάντα για την εύρυθμη λειτουργία του portal και τα e-mail έχουν ελεγχθεί για ιούς και παράσιτα, ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με προβλήματα (π.χ. τεχνικά προβλήματα, διακοπή της υπηρεσίας , σφάλματα , ιούς) που μπορούν να προκύψουν και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης από την υπηρεσία.