Για να διαγραφεί ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου από τη βάση μας,καταχωρήστε τον παρακάτω: